474_CHEVROLET_VOLT 2015_DO_70_km_na_prądzie

 

nie wypalone poduszki. NoBrand - czyli nie klasyfikowany jako powypadkowy ( Salvage )